NVE har sendt ut gult farevarsel for deler av Trøndelag og Nordland i forbindelse med økende nedbør fra og med tirsdag kveld; opp mot 40 millimeter på 12 timer. Nedbøren kommer som regn under cirka 1000 meter over havet.

Det er ventet noen skredhendelser, ifølge farevarselet. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt.

Varselet gjelder fra onsdag morgen til torsdag morgen.

NVE anbefaler alle å holde seg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen.

– Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø og is, grus, søppel, kvist og løv, heter det i farevarselet.