Fant arven etter «Malerinna» i Verdal

Ole Morten Larsen og Eystein Ness har samlet og navnsatt tusenvis av verdalsbilder. Bak bildene ligger utallige historier.
TA Helg

Husrom på Landstad var det dessverre dårlig med. Gammelhuset var nettopp revet og et nytt hus var under oppføring. Men husbonden hadde vondt for å nekte Marie tak over hodet – der hun sto foran dem med sin vevre skikkelse i en flerdelt fargerik bekledning som aller mest minnet om en omreisende. Naboen i Sandaker ble forespurt om husvære, og John og Pauline Sand stilte en del av sin bolig til disposisjon for den fargerike damen som hadde kommet langveis fra for å bosette seg i Verdal.