Klassebildet:

Hvor er de nå?

For 25 år siden var en førsteklasse samlet til høytidelig bildetaking på Ørmelen skole i Verdal. Dette er historiene om det som skjedde etterpå.
TA Helg

Et fotografi er et spor av virkeligheten, påpekte den franske filosofen Roland Barthes. Å fotografere noe er å gi det en betydning. Et bevis på det som en gang har vært, og dermed også en konstant påminnelse om at verden er i forandring.

Den gangen klassen min ble samlet for å bli fotografert, var det derfor en stor begivenhet, og det er trolig grunnen til at jeg har beholdt et klart minne av klassebildet etter den første gangen jeg så det. Med jevne mellomrom har bildet dukket opp i netthinna, og jeg har stilt meg selv spørsmålet: Hvor er de nå? Hvordan går det med alle?