Setter ord på livet med sin tause sønn

Gaute ble aldri som andre barn. Pappa og forfatter Hans-Magnus Ystgaard har skrevet bok om livet med sin utviklingshemmede sønn.

Stort hjelpebehov: Gaute er blitt 54 år, og må ha hjelp til det meste. Foreldrene Kari og Hans-Magnus Ystgaard er ofte på besøk på institusjonen han nå bor på. Nå har Hans-Magnus skrevet bok om livet med en utviklingshemmet sønn.  Foto: Johan Arnt Nesgård

TA Helg

Det ble tidlig klart at odelsgutten på gården Ystgård i Sparbu ikke ville makte den oppgaven. Foreldrene så det nok, men som andre foreldre la Kari og Hans-Magnus godviljen til og håpet det skulle ordne seg.