Klimatyranni

Klimatrusselen er en av vår tids største utfordringer. Denne forståelsen deles av praktisk talt «alle». Politikken, næringslivet og privatpersoner har etter mye om og men fått en felles problembeskrivelse og årsaksbilde.

Ta helg med samfunnsdebatant og politiker Fatima Almanea.  Foto: Johan Arnt Nesgård

TA Helg

Til høsten er det valg. Klima og miljø er blant de viktigste sakene for norske velgere. Partienes klimapolitikk er avgjørende for hva mange av oss stemmer. En organisert politisk motstand, med grunnlag i klimasaken er under utvikling og vil få langt større betydning for partienes oppslutning i årene som kommer. Til tross for dette, står vi ofte igjen med et ensidig fokus på forbrukervalg når det kommer til løsninger på klimautfordringene.

Et tonn CO₂ har samme skadelige effekt på klimaet uansett utslippskilde. Byrden for å motvirke effekten er ikke like godt fordelt. Enkeltpersoner tillegges en uforholdsmessig del av ansvaret for å motvirke klimautfordringene. Med langt mindre forutsetninger. Det er i ferd med å gi næring til en avmaktsfølelse i mange miljø. Spesielt i distriktene.