Stillheten og meg

Du kan ta fra meg mye, men stillheten min får du aldri.

  Foto: Johan Arnt Nesgård

TA Helg

To havørner har slått følge innover leia. Jeg får øye på dem mens de ennå er på yttersida av brua. Slik kan de ligge i timevis og flyte på gratis skyss. I dag har de en frisk bris under vingene. De er mektige der de kommer stadig nærmere. To og en halv meter fra vingespiss til vingespiss.

Noen måser prøver seg i høyder de ellers ikke ferdes i så ofte, men gir raskt opp. Ørna lar seg ikke irritere så lett, og fortsetter sin elegante seilas innover langs leia i retning Ottersøya og Sør-Salten. Måsene fortsetter med det de holdt på med i utgangspunktet, sin evige jakt etter føde. En enslig skarv flyr langs vannskorpa, mens februarsola så vidt har tittet opp over Marøya.