Intervjuet:

Espen Leirset insisterer på at han oppsøker flyten, ikke slitet

Unnabakkene, ikke motbakkene. Likevel sitter han i styret i Nord universitet.

FART OG FLYT: – Vi skal gjøre en så god jobb som mulig og leve et så godt liv som mulig, erklærer Espen Leirset.  Foto: Johan Arnt Nesgård

TA Helg

Verden er ikke et kjølig og rasjonelt sted. Mennesket er heller ikke rasjonelt, forklarer doktorgradsstipendiat og statsviter Espen Leirset.