Fronter kvinner

Etter at hun i årevis løftet tunge jernstykker på Jøtul fabrikken og deretter jobbet i Klassekampen var hun rustet til nærkamp med kvinnepionerene.

Blant pionerene: Fredrikke Marie Kvam, Betzy Kjelsberg, Magnhild Haalke og nå Gina Krog. Magnhild Folkvord fra Levanger har gjort det til en spesialitet å dykke ned i livet til kvinnepionerene.  Foto: xxx

TA Helg

Jeg har jobbet med to tydelige kvinnesakskvinner og en som benektet at hun var det, sier Magnhild Folkvord og vrenger av seg sykkelhjelmen etter å ha tatt imot vind og vær som det kommer en marsdag i Oslo. Sykkelen, det korte håret og de skarpe øynene gir en fornemmelse av gjensyn med de mest radikale kvinnesaksforkjemperne på syttitallet. Og det kjennes rett å treffes på Kaffistova, dit småbønder og fiskere trakk hvis de var i hovedstaden.