Henlagte politisaker trigger krimreporter Lene Dreyer (46) i Åsted Norge

– Det er ikke sikkert vi finner noe nytt. Men de gangene vi gjør det, gir det et skikkelig kick, sier verdalingen.

Løser krimsaker: – Jeg utfordres av å jobbe med de historiene som får fram de menneskelige skjebnene. Det er dessverre mange av dem, sier krimreporter Lene Dreyer (46) fra Verdal i Åsted Norge på TV 2. 

TA Helg

Helt fra ungdommen av har hun vært opptatt av krim. Men hjemme i Verdal var det mest den litterære utgaven av krimgåter hun løste.