Blodig alvor når fremtidens HV-befal utdannes

Det mangler ikke på skudd, granater og blod når Heimevernet i år tredobler antall soldater som utdannes til lagsoffiserer. Treninga byr på realistisk alvor.

Blodige utfordringer: Thomas Skaare (41) tar videregående lagførerutdanning, med mål om å bli lagsbefal. Sanitetsoffiser fra US Marin Corps, Ben Rozeboom overvåker hvordan Skaares tropp takler en sterkt skadd markør og militærpoliti, Ingrid Jacobsen fra Hurum.  Foto: Johan Arnt Nesgård

TA Helg

Thomas Skaare (41) fra Levanger befinner seg midt i en krigssone i Leksdalen skyt- og øvingsfelt i Elvran. Han rykker som første mann i sitt lag inn i et rom der det ligger to hardt skadde sivile personer. De to har alvorlige blødninger etter å ha blitt pepret med granatsplinter og påført stikkskader. Umiddelbart er Skaares lag intenst fokusert på førstehjelp i strid.