Dagen de aldri glemmer

Hårsveis og gavebord har endret seg mye for konfirmanter gjennom 50 år. Konfirmasjonsdagen er fortsatt en dag for minneboka.

Ulike minner: Noen pugget bud og trosbekjennelser, andre husker mer en fæl forrett eller at dagen var en inngangsbillett til festlivet. Konfirmasjonen har uansett gitt dem minner for livet. F.v. Laila Tapio Boneng, Marte Cicilie Mæhre, Jesper Kristoffer Iversen, Per Vikshåland og Stein Egil Krogstad. 

TA Helg

Det har gått kun få dager siden Jesper Kristoffer Iversen gikk ut kirkedøra i Steinkjer kirke som en av årets konfirmanter.