Ta helg med Almlid.

Verrastranda samfunnshus – et symbol på noe mer

TA Helg

I en tosiders artikkel i Trønder-Avisa fra valgdagen på Verrastranda i Verran kommune, får vi vite hva innbyggerne er opptatt av. De håper å beholde samfunnshuset. Slett ikke et voldsomt krav, men viktig for det lille samfunnet. Huset eies av kommunen og har fungert som kombinert skole og forsamlingshus i lang tid. Kommunen vil kvitte seg med bygget av kostnadsmessige årsaker. Bygda kan få overta. Kan de ta kostnadene?