– Psykisk helse er et samfunnsansvar

Nær halvparten av alle jenter mellom 13 og 18 år sier de har tegn på angst eller depresjon. Psykologene mener at det er et felles ansvar å sikre at ungdommene takler motstand.

MÅ KOMMUNISERE MER: Jo Magne Ingul og Anders Løvdal arbeider hver dag med barn og unge som trenger hjelp på BUP. De forteller at flere barn, og særlig gutter, forteller om et savn etter foreldrene.  Foto: Monica Irén Solberg Susegg

TA Helg

Arnt Håvard Moe, klinikkleder for psykisk helsevern og rus i Helse Nord-Trøndelag, mener selvmord først og fremst ikke er et helseproblem: