INTERVJUET:

Eva Gun leker livet

– Vømmøldalen e gammel. Gammelpoteta e gammel-gammel. Hanna Leggen e gammelgammelgammel. Men a Eva Gun e berre søtti.

Eva Gun Tromsdal 

TA Helg

Sne­dig sagt på EvaGunFestivalen da 70-års­da­gen ble be­hø­rig mar­kert i juni. En fei­ring av det spe­si­el­le slaget der alle ju­bi­lan­tens si­der ble spei­let på bit­vis el­le­vilt vis. Helt i stil med Eva Gun Troms­dals inn­stil­ling til ver­den rundt seg. Med Hanna Leg­gen-fi­gu­ren som det selv­sag­te al­ter ego.