Yngvill (39) fra Verdal lever av å headhunte skuespillere: - En styggartig jobb for en teaternerd

Skuespillerne i NRKs dramaserie «22. juli» er ukjente fjes for de fleste. Yngvill Kolset Haga (39) fra Verdal har hatt hovedansvaret for å finne dem.

VIKTIG SERIE: Terroraksjonen 22. juli 2011 berørte oss alle, og den berører oss fortsatt. Dramaserien «22. juli» har ikke som mål å skildre terroren den dagen da Norge ble rammet, men virkningene av den. – Det er en kjempeviktig serie, mener Yngvill Kolset Haga som har vært ansvarlig for castingen i serien, den hittil største oppgaven hennes som caster.  Foto: Tore Meek

TA Helg

Det er et bevisst valg fra serieskaperne av «22. juli» å velge skuespillere som har gjort lite tv og film tidligere. Tanken er at serien skal føles så realistisk som mulig, og at man skal ha få assosiasjoner knyttet til skuespillerne.