Heimlængsel

Forledn vart æ spurdd om ka æ gjør når æ får heimlængsel. Jo, mått æ svar, da a) ringe æ heim te foreldran mine på Rørvik, b) æ drekk kaffe av Vikna-koppen min me kommunevåpne på – tre søllaksa – eller c) æ kjøpe mæ feskkak fra Rørvik Fisk te meddag. Når verken a), b) eller c) hjølpe, ja så d) reise æ heim te Vikna.
TA Helg

D vil sei, d va d æ gjor før når æ hadd heimlængsel. No fins itj Vikna kommune længer. Vikna og Nærøy har vorti te Nærøysund kommune. Å da e d ferskjelli æ lure på. Kjæm æ fortsatt fra Vikna, og e æ fortsatt utfløtta viknaværing? Identitetn min har fått sæ ein ailler så litn brist. Æ e rætt å slætt litt usekker på kor æ no ska sei at æ kjæm ifra. Å kjæm æ te å føl d samma no når æ passere oinner Nærøysundbrua ombor i Follafjord like før vi anløpe Rørvik? Æ tvile på d. I hvært faill e æ litt uroli i magan me tanke på om æ kjæm te å kjeinn at æ har kommi heim.