Anne Berit Lein sier som Pippi: «Dette har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg sikkert»

25. mars blir 52-åringen Steinkjers første kvinnelige ordfører.

I FREDRIKKES FOTSPOR: – Optimismen bærer kjole, sier et ordtak fra Eritrea, sier Anne Berit Lein som har hentet fram en Fredrikke i seg. – Hvorfor skal ikke jeg klare dette? Jeg elsker jo folk, jeg elsker å samhandle, samskape, og finne løsninger i lag med folk. Og jeg bryr meg.  Foto: Johan Arnt Nesgård

TA Helg

Det kom ikke som noen bombe, men onsdag sprakk bobla: Anne Berit Lein blir ordfører i Steinkjer etter at Bjørn Arild Gram er valgt til leder i kommunenes interesseorganisasjon KS, og må gi ordførerklubba videre. Enda mens KS-landstinget fortsatt klappet for Gram, sendte Senterpartiet ut budskapet om at en enstemmig kommunestyregruppe har valgt 52-åringen fra Ogndal til sin ordførerkandidat.