Kongens mann i Trøndelag

Han er kongens og regjeringens representant i Trøndelag. Også i krise og krig – og dermed i beredskapen mot koronaviruset.

EN VEKKER: – Kanskje vi alle sammen nå i enda større grad enn før skjønner viktigheten av jobben alt folket i dette landet gjør, ikke bare englene i helsevesenet, men også alle de andre yrkesgruppene som nå står fram. Det er ikke det at vi ikke vet det fra før, men kanskje vi får en vekker, og noe vi kan ta med oss videre, sier fylkesmann Frank Jenssen.  Foto: Johan Arnt Nesgård

TA Helg

Hit, men ikke lenger. Inngangsdøra til Statens Hus i Steinkjer er stengt for alle besøkende. De 17.000 kvadratmeterne fordelt på sju etasjer er så å si folketomme denne torsdagen, parkeringsplassen likedan. Men noen får fortsatt lov til å møte opp på sitt kontor på Statens Hus. Deriblant Frank Jenssen, fylkesmann i Trøndelag.