Superbyråkraten

Inger Marit Eira-Åhrén (46) har fått den råeste byråkratstillingen hun kan tenke seg. Den nye sametingsdirektøren skal lede et samisk superdepartement, delvis fra Snåsa.

STOLT: Hun har alltid vært stolt av hvem hun er. Noe annet har ikke vært tema. – Selv om jeg er kvinne, mamma og ektefelle, er det den samiske identitet som først og fremst er meg.  Foto: Johan Arnt Nesgrd

TA Helg

Sametinget holder hus i Karasjok, ti-tolv timers reise fra Røyrvik, der Inger Marit Eira-Åhrén er bosatt med familien. Planen er at hun skal jobbe halvparten av tida fra Snåsa der de to yngste barna går på sameskolen, og veksler mellom å bo på internatet og i familiens hus i sentrum sammen med mamma. I helgene samles gjengen i Røyrvik der far og ektemann Lars Jonas har hovedansvaret for reindrifta.