Norgeshistorien på en dag

Egge – Stiklestad – Nidarosdomen – Steinvikholmen. Høvdingmakt. Stormkastet. Kirke-kongealliansen. Kongen tar makta. På en dag kan jeg få med meg fire av de viktigste vendepunkt i norsk historie, og toppe dagen med Frostatinget som oppsummering.

UHELDIG PÅ EGGE: Olav Haraldsson tok en altfor stor sjanse da han drepte høvdingen Olve på Egge. Han måtte vite at det ville få konsekvenser.  Foto: Johan Arnt Nesgård

TA Helg

Høvdingene på Egge