Pressefolk på stedet la på sprang da de to ble sett gående mot parkeringsplassen utenfor hotellet, men Vedum hadde allerede satt seg bak rattet da fotografer og journalister nådde fram.

Så kjørte de smilende fra stedet, uten noen forklaring.

Men så veldig dramatisk var det ikke. Det ble raskt oppklart at de to partitoppene bare skulle ut på en luftetur. Ikke lenge etter kom de tilbake, og da kunne de fortelle at de hadde vært og sett på Hurdal Verk folkehøgskole, som Sp-lederen har en helt spesiell tilknytning til.

– Jeg har vist fram Hurdal lite grann. Det er ikke noe annet enn det, sa Vedum.

Da sonderingene begynte torsdag i forrige uke, ble det avslørt at Vedum ble unnfanget i Hurdal mens faren hans jobbet som lærer på folkehøgskolen.

Tirsdag fortsatte sonderingene på fjerde dagen etter en pause i helgen.

En kilde tett på prosessen betegner sonderingene på hotellet som «reelle». Målet med samtalene er å avklare om det er grunnlag for å gå videre til formelle regjeringsforhandlinger mellom de tre partiene – Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Vedum sa på vei tilbake til hotellet at han ikke vil kommentere enkeltelementer i sonderingene.

Han ville heller ikke anslå hvor lenge sonderingene vil fortsette.

– Vi må bare jobbe grundig og skikkelig. Og så er det viktig at vi bare bruker den tida som trengs, som er det vi nå gjør.