Fredag 3. februar fikk vi en oppløftende melding i en krevende tid, regjeringen gir klare signaler om at de offentlige rammene skal justeres slik at også kommunene blir kompensert for prisveksten. Dette er gode signaler å ta med seg i detaljbudsjetteringsprosesser kommunene nå står overfor.

I tillegg til at folks privatøkonomi berøres sterkt, så opplever vi det i aller høyeste grad i kommunene. Dette berører folks hverdag enten en har behov for helse- og omsorgstjenester eller skole- barnehage og annet, og handlingsrom for å unngå ytterligere kutt er kjærkomment.

I tillegg ble det også kjent fredag at regjeringen har besluttet å kjøpe 54 tyskproduserte stridsvogner Leopard 2A7.

Dessverre lever vi i en verden med større sikkerhetspolitiske spenninger enn noen av oss liker, og det er bra i seg selv at regjeringen nå styrker forsvaret vårt. I tillegg medfører dette kontrakter og oppdrag for Levanger-bedriften Ritek, noe som er svært gunstig for hele Innherreds-regionen.