Gå til sidens hovedinnhold

Høyres politisentralisering er ikke over

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Trønderdebatt)

Denne uka er statsminister Erna Solberg og justisminister Monica Mæland på valgkamp i Trøndelag. De vil ha mer politi på hjul. La dere ikke lure. Høyre har stått for den sterkeste sentraliseringen av politiet i nyere tid og verre kan det bli.

I 2017 ble 20 lensmannskontor i Trøndelag nedlagt. Det utgjorde halvparten av alle lensmannskontor vi hadde. Det startet en sentralisering vi ennå ikke ser slutten på. Av de gjenværende lensmannskontorene har seks av dem bare åpent 1-2 dager i uka, tre har åpent tre dager i uke. De gjenværende kontorene ble ikke styrket slik regjeringen lovet før de store nedleggingene. I sommer har flere av dem helt sommerstengt og mange av dem er blitt så tappet for personell og penger at de er sårbare for nedlegging. Det gjelder blant annet Grong, Åfjord, Hemne, Lierne, Selbu og ikke minst Verdal som statsministeren skal besøke.

Trøndelag har fått 280 nye politistillinger fra 2013, men hele denne økningen har kommet til Trondheim som i samme periode har økt sin bemanning med 299 ansatte. Faktum er at 65.6 prosent av alle ansatte i det trønderske politiet per i dag er registrert i Trondheim kommune. Samtidig ligger Trøndelag langt etter på det nasjonale målet om 2 politifolk per 1000 innbygger. Ved utgangen av mars var det 1,61 politiansatte per tusen her hos oss.

Det eneste løftet Høyre har holdt om politiet er sentralisering og mer politi på hjul.

Senterpartiet mener det er behov for en ny retning for politiet. Tilstedeværelse i nærmiljøet og god lokalkunnskap er viktig, både for forebygging og for å løse opp i kriminelle miljø som er under utvikling. Vi kan lære av andre land. I Danmark har man erkjent at sentraliseringen har gått for langt og planlegger nå å bygge ut 20 nye nærpolitistasjoner. I Irland har man langt flere politistasjoner enn i Norge og 100 av dem er døgnåpne. Både New Zealand og Østerrike har forstått at sentralisering ikke er veien å gå.

Senterpartiet vil at kravet om to politi per 1000 innbyggere skal gjelde for hvert politidistrikt. Vi vil styrke de lensmannskontorene som vi har med bemanning og ressurser og vi vil åpne nye kontorer. Vi må ha mer tilstedeværende politi i hele landet.

Statsministeren og justisministeren vil helt sikkert lage stor ståhei og love nye ting om politiet. Ikke la dere lure. Historikk og fakta gir ingen grunn til å tro på løftene.

Kommentarer til denne saken