(Trønderdebatt)

I en kommentar i Trønderdebatt den 13. juli stiller Snorre Valen spørsmålet «Hvordan ville Trøndelag sett ut om Høyre styrte?» Som tillitsvalgt for Høyre kunne det vært fristende å svare «bedre» og la det være med det.

Les også

Det evige spørsmålet: Hvordan ville Trøndelag sett ut med Høyre i førersetet?

I sin andre kommentar om Høyre i Trøndelag på kort tid avslører Snorre Valen at det ser ut som han følger ganske dårlig med på fylkespolitikken. Riktig nok har han fått med seg at Høyre fikk gjennomslag for en nullvisjon for selvmord, og at vi har kjempet for og presset fram mer penger til fylkesveiene. At det ikke kommer eksempel knyttet til mange ulike saksområder, kommer nok først av fylkeskommunens oppgavesammensetning. Videregående skole, fylkesveier og kollektivtilbud er hovedoppgavene fylkeskommunen er satt til å løse.

Selv om Høyre mener et lite land som Norge kunne klart seg med to forvaltningsnivåer så har fylkene ansvar for noen av de viktigste politikkområdene for folk og næringsliv, nemlig utdanning og vei. Dette er også noe av det viktigste for Høyre. Det gjør at vi som parti legger ned mye innsats i å finne gode politiske løsninger som er til det beste for våre innbyggere.

Høyre i Fylkestinget har levert alternativ til budsjett- og økonomiplanene hvert eneste år. I disse finner man flere politiske saker som vi har ønsket en annen løsning på. Jeg tør ubeskjedent hevde at Høyre har bidratt til at vi i år ikke kutter i veivedlikeholdet, selv om det var planen til de partiene som styrer fylket i dag. Dette fakta kunne Valen og andre kommentatorer skrevet mer om.

En annen sak vi har markert oss på er motstand mot et nytt fylkeshus i Steinkjer. Dette huset er allerede blitt mindre og dyrere enn først bestemt. Slik det ser ut i dag blir kostnaden for å få et mindre fylkeshus enn det vi har i dag, ti millioner per år, og det er før kostnadsstigning på bygningsmaterialer og renter. Dette er en prioritering fra Arbeiderpartiet og de andre styrende partiene. Bruke mer penger på kontor, bruke mindre på vei!

Hvis Valen og andre i pressen ønsker å se mer på de politiske forskjellene i fylke- og kommunepolitikken så er det en idé som jeg støtter fullt ut. Det å gi mindretallets syn større plass tror jeg vil bidra til et bedre bilde av de politiske forskjellene som finnes. Jeg tenker også at det er på sin plass med et enda mer kritisk blikk på de som styrer. Hvorfor følges ikke saken om kostnadene til nytt fylkeshus tettere, hvorfor har en ikke gått gjennom vedtakene knyttet til salg av Trondheim stasjonssenter og ikke minst hvorfor vi endte opp med en dataskandale som kostet fylkeskommunen omtrent 80 millioner?

Det er politiske forskjeller. Høyres prosjekt for Trøndelag vil derfor preges av vårt ståsted. En reduksjon av administrasjonskostnadene, revurdering av alle investeringer, og andre prioriteringer som ville gitt mer penger til fylkesveiene ville stått høyt. Videre måtte vi lært av de beste videregående skolene slik at resultatene ble bedre, og ikke plasserte Trøndelag midt på resultatskalaen. Mye har vi fremmet forslag om, og jeg utfordrer Valen og andre medier å presentere disse.

Skal Høyre få mer makt i Trøndelag må flere stemme på oss. Videre må vi få et flertall som sammen ønsker å finne nye løsninger for Trøndelag. De siste målingene viser at det er mulig. På nasjonalt nivå ser vi tydelig hva dårlig og mangelfull ledelse fører til. Dessverre er dette bare begynnelsen. Vi vil se enda flere som sliter, enda flere som får problemer med økte rente- og bensinutgifter. Dette vil gi en særlig utfordring for to grupper. De med mye lån – de unge, og de med behov for bil – de i distriktene. Skal vi møte utfordringene som nå står fremfor oss mener jeg et sterkt Høyre er svaret – også i fylkespolitikken.