(Trønderdebatt)

På skolen tidligere denne måneden så fikk vi en oppgave, den het «Hei verden». Vi skulle velge et tema som vi syntes var viktig. Så vi valgte et stort problem som vi ønsker å løse en dag. Vi valgte at ikke alle barn i verden har utdanning. For det er Nøyaktig 264 millioner barn i verden har ikke tilgang til skole eller utdanning. Eller som ikke kan gå på det.

Det store problemet er det at det ikke er nok skoler eller lærere. Men det som virkelig er sjokkerende er at i 2013 var det 57 millioner. Det betyr at det har steget med 207 millioner i løpet av 7 år!

Men hva kan vi egentlig gjøre for å hjelpe disse barna? Vi gikk i rundt og spurte noen klassekamerater, og folk vi fant på senteret. Det mest vanlige svaret var: «Nei, jeg vet ikke helt.» Eller, «Men Norge gjør det jo bra på den fronten.» Men hvor flinke er vi egentlig til at alle barn i Norge har skoletilgang?

9/10 barn i Norge går på skole. Det betyr at sånn ca. 60 000 barn i Norge ikke går på skole, eller at de ikke har tilgang til skole. Men igjen hva kan vi gjøre for å hjelpe de ... kan vi hjelpe de? Hva kan vi gjøre for at 264 millioner barn i verden får tilgang til skole?

Det er det vi spurt oss lenge nå. Vi kan bygge nye skoler eller gi gratis utdanning til lærere. Som skal da bli sendt til de nye skolene. Men hvor får vi penge? Alt har sin pris.

Så hva kan vi akkurat gjøre for å hjelpe Barna?