I mål med 40 års arbeid om utvandring: – Det bor flere med trøndersk opphav i USA enn det bor trøndere i Norge

Av

Da han var i 20-årene fikk Jostein Molde høre at en av hans oldefedre, Aneus Molden, hadde utvandret til USA. Noe som satte i gang et prosjekt som nå er landet – 40 år senere.