Nå får Nordlandsbanen nytt signalsystem

Teknobygg AS vant den aller første kontrakten — verdt 72 millioner kroner.

Teknobygg AS skal bygge føringsveier for ERTMS mellom Steinkjer og Bodø. Bildet viser entreprenørens dreneringsarbeid på Storforshei ved Mo i Rana på Nordlandsbanen i juli 2015.   Foto: Teknobygg AS

New Articles

Oppdraget omfatter bygging av føringsveier for tele- og signalkabler mellom Steinkjer og Bodø, og har en verdi på 72 millioner kroner.

Moderne programvarer

ERTS (European Rail Traffic Management System) er et signalanlegg som hovedsakelig består av moderne programvarer som gir helt andre muligheter for både styring av togtrafikken og informasjon som gis til togoperatører og passasjere.

Det databaserte signalanlegget er enklere å konfigurere og endre. I tillegg muliggjør ERTMS kontinuerlig overvåking av togenes posisjon og hastighet.

Lokalkjent entreprenør

Teknobygg AS har tidligere hatt flere oppdrag langs Nordlandsbanen og Dovrebanen for blant annet Jernbaneverket og ROM Eiendom.

Arbeidet skal fordeles på cirka 60 anleggsplasser mellom Steinkjer og Bodø. I tillegg er det et krav fra Jernbaneverket at gjennomføringen ikke skal ramme togtrafikken.

Krevende jobb

– Erfaring med arbeid inntil jernbane i drift er ingen ulempe. Håndtering av arbeider på en så lang jernbanestrekning kan også bli krevende. Sikkerhet og god logistikk blir derfor avgjørende i gjennomføringen, sier Carl Anders Pettersen, ansvarlig for arbeidene i Jernbaneverket, i en pressemelding.

De nye føringsveiene skal i all hovedsak etableres på og rundt stasjoner (unntatt Steinkjer stasjon), planoverganger og blokkposter, som er passeringspunkter mellom to stasjoner. Prosjekteringsarbeidet settes i gang i april, mens første spadetak er forventet i mai. Arbeidene skal være ferdig i desember 2017.

Glad entreprenør

Hos Teknobygg AS er det for tiden veldig god stemning etter at selskapet signerte sin aller største kontrakt på jernbanen med ERTMS-prosjektet.

– Vi er selvsagt stolte over det, og ser fram til å levere med gode resultater slik vi har gjort før, sier Roar Bardal, prosjektleder i Teknobygg AS.

– Vi skal jobbe på stasjoner der det er både reisende og driftspersonell til stede. Koordinering og hensyn til eksisterende drift av både jernbane og stasjoner blir viktig, selv for vi som kjenner godt til jernbanen fra før av, sier Bardal.Teknobygg AS

  • Teknobygg AS har hovedkontor på Ranheim i Trondheim, og har mesteparten av sin virksomhet i Midt-Norge og langs Nordlandsbanen.
  • I 2015 hadde selskapet en omsetting på rundt 560 millioner.
  • Teknobygg AS har cirka 160 ansatte, de fleste av dem fagarbeider med kompetanse innen betong og anlegg.
  • Teknobygg AS har rammeavtale med både Jernbaneverket og ROM for mindre maskinarbeider langs jernbanen.