Store regionale forskjeller i psykisk helsevern for barn og unge

I det psykiske helsevernet for barn og unge er det fortsatt store regionale forskjeller i antall døgnplasser. I nord er tilbudet best, ifølge Helsedirektoratet.

Trøndelag psykiatriske sykehus avdeling Brøset. Sykehuset tar i mot pasienter fra hele landet.   Foto: NTB Scanpix

New Articles

Siden 1998 har antall døgnplasser i det psykiske helsevernet for barn og unge stått på stedet hvil med 300 plasser, ifølge Helsedirektoratet.

Justert for befolkningsvekst er det likevel en nedgang på 7 prosent.

Per 10.000 innbyggere mellom 0–17 år gikk antall døgnplasser ned fra 2,8 i 1998 til 2,6 døgnplasser i 2016.

Bare i Helse sør-øst har raten holdt seg stabil, mens døgnplasstilbudet til barn og unge er redusert i tre av fire regioner.

Helse Nord har best dekning, med nær dobbelt så mange døgnplasser per barn og unge som Helse vest og Helse Midt-Norge.