Tidligere stortingsmann Gunnar Vada er død

Tidligere stortingsrepresentant for Høyre, Gunnar Vada fra Steinkjer er død, 91 år gammel.

  Foto: Bjørn Erik Øvrelid

New Articles

Vada var vararepresentant på Stortinget i perioden 1973–1977 og fast representant i to perioder fra 1977 til 1985. I årene 1985 til 1989 møtte han også fast som representant for Wenche Frogn Sellæg. På Stortinget var Vada med i Landbrukskomiteen i flere perioder. Han satt også i valgkomiteen. Fra 1985 til 1989 var han medlem av samferdselskomiteen.

Ved stortingsvalget i 1981 var Vada den første høyremann som ble valgt på ren liste av nordtrønderske velgere. Ved valget fikk Høyre 17,5 prosent av stemmene – flere stemmer enn Senterpartiet.

At Vada var en populær politiker i sitt hjemfylke var nok en medvirkende årsak til brakvalget. I sine år på Stortinget var Vada kjent som en politiker som holdt godt kontakt med hjemfylket.

Også på lokalt plan var Vada en aktiv politiker.

Han var medlem av fylkestinget fra 1975–1979. Vada var også representert i en rekke offentlige utvalg, i første rekke innenfor sitt fag som var landbruk. Vada mottok Kongens fortjenstmedalje i 1993 for sin innsats i politikk og samfunnsliv.

Vada ble utdannet ved Norges landbrukshøgskole i 1950–1953. Han startet sin yrkeskarriere som overassistent ved Steinkjer meieri i 1949. årene 1960–1977 var han fylkesagronom i husdyrbruk i Nord-Trøndelag.

Han drev slektsgården Hjellan i Beitstad i 30 år fra 1968 til 1998 da han overlot gårdsdriften til sin eldste datter. Vada avsluttet sin yrkeskarriere som avdelingssjef ved avdeling for næringsutvikling ved fylkeslandbrukskontoret i Nord-Trøndelag fra 1988 til 1993 da han gikk over i pensjonistenes rekker.


Kjærligheten som ikke rustet

De var hverandres første kjærlighet. De ble lykkelig gift på hver sin kant. Så ble de alene. Etter 62 år flammet kjærligheten opp igjen.