Frykter fjorden tømmes for brisling og småsild

Brislingfiske langt inn i Trondheimsfjorden skaper reaksjoner.

  Foto: Johan Arnt Nesgård

New Articles

Tommy Reinås, gruppeleder for MDG i Fylkestinget, reagerer kraftig på det pågående snurpenotfisket i Trondheimsfjorden. Mandag formiddag var det en stor båt utenfor Verdal havn, og også tirsdag er det rapportert om fiske litt lenger sør i fjorden.