Styret: - Udemokratisk med aksjeselskap

Anbefaler at Levanger Næringsforum blir medlemsforum.

Styreleder Jon Arne Sand i Levanger Næringsforum mener at en omdannelse fra aksjeselskap til forening er riktig veg å gå.   Foto: Marius Langfjord

New Articles

Styret foreslår å avvikle Levanger næringsforum som aksjeselskap og anbefaler en egen prosess for å etablere en medlemsforening, opplyser selskapet i en pressemelding.


Ekstraordinær generalforsamling i august avgjør om Levanger næringsforum blir forening

 Styret i Levanger Næringsforum staker ut veien fra aksjeselskap til medlemsforening.

 

Interimstyre

I saksframlegget til ekstraordinær generalforsamling i selskapet 28. august, skriver styret at et av de viktigste argumentene for avvikling, er at dagens selskapsform er udemokratisk.

Styret anbefaler at et bredt sammensatt interimsstyre initiert av representanter for næringslivet i Levanger skal lede arbeidet med etablering av en ny forening. 

–Vi i styret vil være helt sikre på at det velges en fremgangsmåte som er i samsvar med aksjeloven, og i tillegg til beste for Levanger næringsforum AS og næringslivet i Levanger, sier styreleder Jon Arne Sand.


Levanger Næringsforum kan bli oppløst som aksjeselskap.

– Forening er best

Det nye styret i Levanger Næringsforum (LNF) møtes onsdag for å peke ut retningen etter den turbulente generalforsamlingen.

 

Parallelle prosesser

Styret tilrår vi to separate prosesser: 

  • En prosess for avvikling av aksjeselskapet ledet av et nytt styre i avviklingsperioden.
  • En egen prosess for etablering av en ny forening. 

På den ekstraordinære generalforsamlingen 28. august skal aksjeeierne ta stilling til to forslag fra styret: Avvikling av Levanger Næringsforum AS og sammensetning av nytt styre i avviklingsperioden. 

– Vi i det sittende styret mener det nye styret i avviklingsperioden må ha betydelig juridisk og økonomisk kompetanse, sier Jon Arne Sand. 


Sand føler han har tillit

Til tross for et høyt antall blanke stemmer på generalforsamlingen, opplever Jon Arne Sand at han har tillit til å fortsette som styreleder i Levanger Næringsforum.

 

Utfordrer næringslivet

Når det gjelder prosessen med å etablere en medlemsforening, tar dagens styre ikke ansvar for den. 

– Vi mener det ikke vil være riktig av oss i styret i LNF at vi setter oss i førersetet for en slik prosess. Etableringen av en ny organisasjon bør frikobles fra den konflikten som har pågått i LNF de siste årene, sier Sand. 

Styret tilrår at folk fra næringslivet i Levanger tar initiativ til å etablere et interimsstyre for en ny forening. I saksframlegget for ekstraordinær generalforsamling skriver styret at et interimsstyre bør være bredt sammensatt slik at det favner bredden i næringslivet i kommunen.