Nå må du beregne lengre kjøretid til Værnes

Vegarbeid og lysregulering i Vuddudalen fra 16. september og ut november.
New Articles

Statens vegvesen skal utbedre rekkverket i Vuddudalen i høst. Det gir lengre kjøretid til Værnes fra de som kommer nordfra.

– Dette medfører lysregulering av vegen, sier byggeleder Nikolai Halle Høilo i en pressemelding fra Statens Vegvesen.

Ut november

I perioden fra 16. september og ut november skal Statens vegvesen arbeide med å utbedre rekkverket nederst i Vuddudalen på E6 i Levanger kommune. Dette medfører lysregulering og ett åpent kjørefeltfelt.

– Vedlikeholdsarbeidet skal utføres for å opprettholde sikkerheten på strekningen, forklarer Halle Høilo.

Han forteller i pressemeldingen at toppen av støttemurene har gått i oppløsning og rekkverk-stolpene har løsnet.

– Vi skal utbedre muren med nye rekkverksfundamenter, og sørge for at vegstrekningen blir trygg å ferdes på igjen, sier Halle Høilo.

Opp til et kvarter

Nordgående kjørefelt vil være stengt så lenge arbeidet pågår, sørgående vil være lysregulert. Normalt vil trafikanter dermed måtte regne med å vente 2-3 minutter på grønt lys.

Enkelte dager kan det, utenom de mest trafikkerte tidspunktene, bli full stans i trafikken i inntil 15 minutter, for å laste av elementer.

Arbeidet starter mandag 16. september, og er planlagt å vare ut november.