Stifter ny næringsforening i Levanger

Bjarne Håkon Hanssen blir å finne blant styremedlemmene i Levangers nye næringsforening.
New Articles

Bjørn Asle Hynne opplyser i en pressemelding at de inviterer til et åpent oppstartsmøte for alle næringsaktører i Levanger og Innherredsregionen. Møtet blir avholdt allerede førstkommende mandag.

I pressemeldingen står det at de vil ha en kort orientering om bakgrunnen for initiativet til en ny næringsforening, samt presentasjon av styremedlemmene og planene for veien videre.

De har også invitert Kaare Hagerup fra Næringsforeningen i Trondheim for å snakke om arbeidet de gjør i næringsforeningen.

Styret i den nye næringsforeningen er som følger:

Kari Hynne Skjærpe

Bjarne Håkon Hanssen

Thomas Selseth

Fredrik Byre

Sissel Jørstad

Bjørn Asle Hynne