Sykehusene i Namsos og Levanger rigger seg for framtidas akuttmottak

Skal gi større pasienttilfredshet, bedre faglig kvalitet og bedre utnyttelse av ressursene.

Målet for prosjektet «Fremragende akuttmottak» er mindre venting, raskere diagnostikk og behandling, sier prosjektleder Grete Sivertsen og konstituert klinikkleder for kirurgi Stein Erik Breivikås.  Foto: Helse Nord-Trøndelag

New Articles

– Det er et klart mål for Helse Nord-Trøndelag at pasientene våre får rask og presis diagnostikk, og riktig behandling på rett sted til rett tid, sier seksjonsleder ved Akuttmedisinsk avdeling i Helse Nord-Trøndelag, Grete Sivertsen i en pressemelding fra Helse Nord-Trøndelag.

Hun er prosjektleder for det nystartede prosjektet «Fremragende akuttmottak». 


Stadig flere eldre

Målet er å identifisere utviklingsmuligheter for akuttmottakene ved Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos, som skal bidra til å opprettholde den gode pasienttilfredsheten, øke den faglige kvalitet og bedre utnyttelse av de tilgjengelige ressursene.

Mindre venting, rask diagnostikk og behandling er målet.

– Andelen eldre i befolkningen er stadig økende. Det innebærer at helseforetaket vil oppleve økt pasientstrøm til sykehusene. Derfor er det nødvendig å utvikle og forbedre akuttmottakene våre, sier Sivertsen i pressemeldingen.

Kommunene med på laget

Prosjektet «Fremragende akuttmottak» vil foregå i to faser.

I den første – som startet i september, vil det gjennomføres en kartlegging. Dette vil blant annet bestå av å analysere nå-situasjonen i helseforetaket og mottakene, vurdere behov for kompetanse og areal, samt se på organisering som er gjort i andre helseforetak.

I den andre fasen skal det utarbeides konkrete anbefalinger, tiltak og forslag til fremtidige arealtilpasninger og organisering.

Framtidsanalyser viser at det vil bli økt utveksling av pasienter mellom sykehusene og kommunene framover. Derfor er det viktig at kommunene kjenner til hvordan Helse NordTrøndelag planlegger pasientstrømmene. Prosjektet er opptatt av å få innspill også fra kommunene, for å kunne ruste sykehusene best mulig for framtida. 

– Det betyr at vi inviterer kommunene til å bli med på laget, og hjelpe oss å finne de beste løsningene. Toget for planlegging av fremtidens akuttmottak har startet og går nå. Noen har allerede signalisert at de vil bidra, men vi ønsker å få med så mange som mulig,  sier prosjektansvarlig og konstituert klinikkleder ved Klinikk for kirurgi, Stein Erik Breivikås.

Vil ha tiltak klare til våren

Prosjektet «Fremragende akuttmottak» er godt forankret i Helse Nord-Trøndelag, og er et av tre hovedmål og veivalg i helseforetakets strategiske utviklingsplan for 2018 - 2022. 

Derfor ser prosjektledelsen ingen grunn til å vente for lenge med å finne tiltak til forbedringer.

– Nå skal det jobbes godt og systematisk med å finne fremtidens løsninger for akuttmottakene. Det er en bredt faglig sammensatt og dedikert prosjektgruppe som jobber med dette. Det skal ikke konkluderes nå, men fremtida kommer nok trolig til å kreve høyere kompetanse, større arealer og bedre pasientlogistikk i mottakene fremover. Samtidig er vi avhengig av at samhandling med kommunehelsetjenesten styrkes, sier Breivikås og Sivertsen. 

Første del prosjektet skal etter planen være ferdig 1. mars neste år. Etter denne fasen starter arbeidet med å finne konkrete løsninger på kort og lang sikt i akuttmottakene i Levanger og Namsos.