Hagen og Hallem gjennom nåløyet

Tor Ivar Hagen og Line Heie Hallem er ansatt som skuespillere i Skuespiller- og dansealliansen.
New Articles

– I år har vi hatt søkerrekord med 105 søkere på 4 stillinger. Mange dansere og skuespillere ønsker kontinuitet i yrket, sier daglig leder Tone Øvrebø Johannessen i Skuespiller- og Danseralliansen.

Skuespiller- og danseralliansen ansetter to dansere og to skuespillere etter søknadsrunden i vår.

De to danserne er SIlje Onstad Hålien og Loan Thanh Ha.

Alliansen er en arbeidsgiver som tilrettelegger for at frilans kunstnere kan utvikle bærekraftige kunstnerkarrierer.

Ekstremversjon av arbeidsmarkedet

Innenfor scenekunst-, tv- og filmområdet er kortvarige midlertidige ansettelser hovedregelen. Det er ikke uvanlig å bli engasjert for noen få timer én dag, eller å ha kontrakter med oppdelte kortere arbeidsperioder.

Ansettelser av noen måneders sammenhengende varighet gis stort sett kun ved teatrene, i enkelte frie grupper med basisfinansiering og i enkelte tv-serier.

Sikret kontinuitet

I et slikt arbeidsliv er det behov for en ordning som sikrer kontinuitet for kunstnerne mellom engasjementer både faglig og arbeidsmiljømessig. Likevel må kunstnerne arbeide mye hos andre arbeidsgivere for å opprettholde ansettelsen i Alliansen.


– Å arbeide som frilans danser og skuespiller innebærer å leve i en ekstremversjon av arbeidsmarkedet. Ansettelsen i Alliansen skal bidra til at frilans kunstnere kan utvikle sine karrierer i periodene mellom kunstneriske engasjementer og slik bygge bærekraftige kunstnerkarrierer, forklarer Johannessen.

Kunstnerisk erfaring

De nyansatte har arbeidet mye hos arbeids- og oppdragsgivere innen teatre og i det frie sceniske kunstfeltet blant annet innen samtidsdans og scenisk folkedans.


Samlet sett arbeider kunstnerne i Alliansen i et bredt spekter av frie grupper og prosjekter, i offentlige og private teatre, i den kulturelle skolesekken, i spillefilmer, tv-dramaserier og radioteater m.v.

Forestillingene de medvirker i blir vist i hele Norge og i mange land verden over. Kunstnerne bidrar til økt verdiskapning og kjennskap til norsk kulturliv internasjonalt.