Skogn-fabrikken nok en gang lyspunktet

Norske Skog avvikler virksomheten ved Walsum-fabrikken i Tyskland, 14 år etter at konsernets lokomotiv i Skogn gjorde det mulig å kjøpe fabrikken.

NEDLEGGES: - Utfordrende markedssituasjon og Walsum-fabrikkens høye kostnader sammenlignet med konkurrentene, gjør det svært vanskelig å se for seg lønnsom drift, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.  Foto: Johan Arnt Nesgård

GOD KATEGORI: Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog opplyser at Skogn-enheten er i en veldig god kategori fabrikker rent kostnadsmessig nå, samtidig som valutasituasjonen er gunstig. 

New Articles

Det var i 2001 at gode inntekter fra det som i Norske Skog ble kalt «lokomotivet» i Skogn gjorde kjøp av Walsum-fabrikken mulig for selskapet.

Med nedleggelsen av Walsum 14 år etterpå, kobles det som har utviklet seg til en stadig tyngre «vogn» i Tyskland fra lokomotivet.

Lett etter kjøpere

Ifølge kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog har selskapet lett etter kjøpere og sett på alternative løsninger for å opprettholde aktivitet ved magasinpapirfabrikken i Tyskland.

Til tross for mange tiltak for å bedre en ulønnsom situasjonen og berge arbeidsplasser ser selskapet ingen annen utvei enn å legge ned enheten i Duisburg.
– På tross av solid innsats fra de ansatte, taper Walsum penger. Utfordrende markedssituasjon og fabrikkens høye kostnader sammenlignet med konkurrentene, gjør det svært vanskelig å se for seg lønnsom drift, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.

Skogn er trygg

Dybevig sier til Trønder-Avisa at fabrikken i Skogn er trygg mot en tilsvarende skjebne.

– Skogn-fabrikken er blant de største enhetene i Europa og en av de mest robuste for tiden. Walsum var en én-maskinfabrikk med store enhetskostnader, mens Skogn er en tre-maskinfabrikk som vi forventer skal eksistere fremover, gitt at rammebetingelsene satt av myndighetene gjør det mulig, sier Dybevig.

Han legger til at Skogn er i en veldig god kategori fabrikker rent kostnadsmessig nå, samtidig som valutasituasjonen er gunstig.

PM4 lagt på is

Det var i mai 2001 at Norske Skog kjøpte Walsum i Tyskland og avispapirfabrikken Parenco i Nederland av tyske Haindl. Prisen var 10 milliarder kroner.
Fra høsten 2000 til mai 2001 kjøpte Norske Skog fabrikker rundt om i verden for 25 milliarder kroner.
Kjøpet av Parenco og Walsum i 2001 gjorde at planene om en fjerde papirmaskin (PM4) ved fabrikken i Skogn ble lagt på is.

Skogn ble i disse årene kalt lokomotivet i Norske Skog, og var i mange år en gullkantet pengemaskin for selskapet.
I mai 2001 eide Norske Skog 22 papirfabrikker på fem kontinent. I dag sitter selskapet igjen med 4 i Europa og 3 i Australasia.

Utfordrende marked

Markedet for publikasjonspapir har i en lang periode vært og er fortsatt utfordrende.

Allerede annonserte, permanente kapasitetskutt på mer enn 3,0 millioner tonn i Europa og Nord-Amerika i 2014 og 2015 i Norske Skogs produktsegmenter, bedrer markedsbalansen, men vil ikke bedre det økonomiske fundamentet for Walsum, opplyser selskapet i en pressemelding.