Driter i nasjonalparken

Samene har sett seg lei på at folk gjør fra seg i Børgefjell. – Respektløst å opptre slik, sier reineier Algot Jåma.

Respektløst: Reineier Algot Jåma synes enkelte som besøker Børgefjell nasjonalpark oppterer respektløst. Han reagerer både på avføring og søppel.  Foto: Therese Bjørnsen Kirkesæter

New Articles

Børgefjell nasjonalpark feirer i år 50 år, men økende forsøpling skaper bekymring for framtiden.

Samene har nemlig sett seg lei på at folk gjør fra seg i Børgefjell.

Ingen utedo

På de mest populære teltområdene, som ofte ligger ved gode ørretvann, kan folk ligge i telt over relativ lang tid. Det finnes ikke utedo i området, og folk gjør fra seg rundt om i skog og kjerr. Lar folk avføring og dopapir bare ligge, blir områder over tid ganske tilgriset.

– Dette er i ferd med å bli et problem enkelte plasser i Børgefjell. og med økende trafikk blir problemet neppe mindre framover, sier Algot Jåma.

Han er reineier og kjenner Børgefjell bedre enn de fleste. Han har benyttet området til reindrift, fiske og bærplukking i mange år.

– Rett og slett heslig

Inger Marit Eira-Åhrèn, Røyrvik har også lagt merke til at områdene rundt populære teltområder er i ferd med å tilgrises.

– Jeg synes det rett og slett er heslig, sier hun og mener det er nødvendig å sette i gang tiltak.

Algot Jåma irriterer seg også over er tiltakende forsøpling.

– Mange tar med seg mye mat inn i fjellet, og noen bare kaster tomgods og emballasje. Vi ser nå en tendens til økende forsøpling noen steder, påpeker han.

De fleste er flinke

Jåma tror at de fleste ordner opp etter et besøk i nasjonalparker, men at noen gir blaffen og bare slenger fra seg. Dette er ikke bare til sjenanse for andre, men kan i verste fall påføre skade på rein eller andre dyr i området. Enkelte steder ligger tomflasker eller åpne hermetikkbokser, fiskesnører og kroker.

– Jeg synes det er respektløst å opptre slik enkelte gjør. Dette er vår kulturmark, og her har vært reindrift i lange tider. Det skjer nå en forsøpling som bekymrer, sier Algot Jåma.

Skal opp i styret

Nyvalgt styreleder i Børgefjell nasjonalpark, Stian Brekkvassmo, som også er ordfører i Namsskogan, sier en må finne en fornuftig balanse mellom bruk og vern slik at reindrift og natur ikke blir skadelidende. Han vil nå ta problematikken opp i styret.

Brekkvassmo viser til at Børgefjell er et stort område på 1.447 kvadratkilometer, og at forsøpling ikke er kritisk.

Han tar likevel signalene fra samene på største alvor. Brekkvassmo tror at noe av årsaken til at folk griser til har noe med mangel på respekt for sårbar natur for samisk kultur å gjøre.