(Trønderdebatt)

Begrunnelsen for hvorfor Rune Bratseth trekker seg fra styret i Rosenborg er helt uforståelig.

For det første må man rett og slett tåle kritikk som styremedlem i Rosenborg. Det finnes knapt noe som engasjerer flere i Trøndelag enn Rosenborg. At folk har en mening om hvordan klubben drives er helt naturlig. Styret kan ikke forvente at medlemmer og supportere utelukkende er en heiagjeng, samme hvordan utviklingen er og hvordan de tillitsvalgte utfører sine verv. Og med tanke på utviklingen i klubben de siste årene, skulle det bare mangle at ikke styret blir utsatt for kritikk. Det er berettiget og nødvendig.

For det andre er det enda mer uforståelig at intervjuet i Adresseavisen med Cecilie Gotaas Johnsen er den dråpen som får Bratseths beger til å flyte over. Igjen virker det som om Bratseth skal ha seg frabedt kritiske røster. Jeg måtte lese intervjuet på nytt for å forsøke å finne ut hva som eventuelt kunne oppfattes som urimelig kritikk, med det resultat at inntrykket mitt er forsterket.

Gotaas Johnsen gir en nøktern og poengtert fremstilling av hva klubben har sviktet på og som må bedres snarest. Hun sier at kommunikasjon har vært en utfordring og at dialog og involvering må bedres. Men ikke minst etterspør hun en strategiplan og en handlingsplan – noe klubben sårt trenger. Og har gjort det lenge.

Gotaas Johnsen setter fingeren på et viktig poeng: Klubben har aldri konkretisert hva arven etter Nils Arne Eggen skal være og hva det helt konkret skal innebære for hvordan klubben skal drives framover, både sportslig og administrativt. Som hun helt presist sier: «Vi må lage et rammeverk og en struktur rundt det. Slik at det blir mindre følsomt for personer som kommer og går. Vi kan ikke ha det sånn at hver gang en ny trener ansettes så skal alt opp med rota».

Alt dette er poenger som gir resonans i store deler av medlemsmassen, som har valgt Bratseth, og blant supportere generelt. Det er Bratseth som er ute av takt med RBK-supporteres virkelighetsforståelse, ikke Gotaas Johnsen.

Til TV2 kaller Bratseth uttalelsene for illojale. Det er komplett absurd. Men det viser kanskje at Bratseth på ingen måte har tatt inn over seg klubbens verdigrunnlag, hvor første punkt faktisk er åpenhet. Det innebærer at vi må kunne diskutere alle sider av klubbdriften i åpent lende, også det som ikke er bra. Diskusjon, debatt og uenighet er ikke farlig. Det er tvert imot nødvendig for utvikling. Slik diskusjon må selvsagt foregå i en god tone og med respekt for hverandre og andres argumenter. Men det er ingenting i intervjuet med Gotaas Johnsen som bryter med det.

Men i en virkelighet hvor supporternes meninger fremstilles som et problem, er Bratseths syn på verden lettere å forstå. Til TV2 sier han at « ... det er en utvikling der som ikke er bra. Supportere skal være mer enn supportere, og det er et problem».

Uten supportere er Rosenborg faktisk ingenting. Jeg kan love Bratseth at så lenge det finnes RBK-supportere, skal vi fortsette å ha en mening om hvordan klubben driftes. Den dagen det engasjementet er borte, da har klubben et uoverkommelig problem.

Redaktør Snorre Valen kjenner innleggsforfatteren. -red.