– Kapasiteten på akuttplasser i barnevernet er presset

Pågangen på akuttplassering av barn fra barnevernet har vært så stor i høst at det snart ikke er en eneste ledig plass å oppdrive i hele landet.