(Trønderdebatt)

Kjære Egge IL. Norges idrettsforbund (NIF) kom i 2020 med en kostnadsrapport over hvor mye det koster for barn å spille fotball i Norge. Det viser at det er store forskjeller etter hvor man bor og det er store forskjeller fra klubb til klubb. Likevel er vi alle enige om at vi ønsker at idrett skal være et lavterskeltilbud for barn, slik at alle som ønsker kan delta.

Jeg synes fotball gir mye glede og jeg vet at både trening og kamper er et av høydepunktene i uka for barna. Foreldrene på sin side, blir kjent med både barnas lagkamerater og de andre foreldrene. Slik er fotballen både sosialt og samlende. Fotball er i stor grad med på å skape relasjoner og vennskap som er viktig for samhold i skolekretsen.

Les også

Vi må tørre å erkjenne at vi har utfordringer i Steinkjer. Vi har den høyeste barnefattigdommen blant de trønderske byene og utviklingen er negativ.


Så til kjernen av dette innlegget: Er fotballtilbudet for barna på Egge et lavterskeltilbud, når summen på fotballavgiften for en familie med tre spillende barn overstiger 8000 i årsavgift? Og det uten utstyr, dugnader, avgifter til div. cuper og kjøring til å fra kamper og salg av lodd.

Til sammenligning ville den samme familien betalt 3400 i avgift om de hadde spilt i Mære skolekrets – halve prisen.

Det som fort kan skje når utgiftene er så høye er at foreldre velger å ta barna ut eller velge å bytte klubb, da de ikke føler de har råd.
Samtidig gjør foreldrene en betydelig dugnadsinnsats, alt fra å være trenere, lagledere, kampverter, selge kaffe og kaker, være vakt på cuper og så videre – helt uten betaling.

Det er en mulighet for at jeg gjør meg selv upopulær med meningene mine, men det er på tide at noen sier ifra. Med høyere utgifter generelt i samfunnet, mat, drivstoff og strøm, blir det ikke enklere for storfamilien. Det burde vært en ordning som hadde ivaretatt familiene som har flere barn som er med på fotball.

Om det er Egge IL som burde gjort noe med avgiftene eller om det er kommunen som bør bidra med støtte, det er jeg usikker på, men noe må gjøres. Barnehager og kulturskolen har søskenmoderasjon, kanskje hadde det vært løsningen? Fradrag på 350 kroner i familierabatt på fotball hjelper lite i det store bildet.

For slik utgiftene på barnefotballen er nå vil det for mange oppleves sosialt ekskluderende.

Det kan være at mange tenker at dette ikke er noe problem og at det gjelder noen få. Men dette er et økende problem i samfunnet.

I Arbeiderpartiets debattinnlegg i Trønderdebatt 4. mai sto det blant annet:

"[…] vi må tørre å erkjenne at vi har utfordringer i Steinkjer. Vi har den høyeste barnefattigdommen blant de trønderske byene og utviklingen er negativ»

At det er mange lavtlønte der ute som ikke har råd til å sende barna sine på fotball eller andre fritidsaktiviteter er realiteten – kanskje er det noe vi skal jobbe mot her i Egge IL?

At fotballen blir et lavterskeltilbud for alle – fattig og rik (og de midt imellom).