I Trønder-Avisas oversikt kan du se hvor mange som er smittet i de nordtrønderske kommunene. Du kan også se tidslinje over utviklingen for både Nord-Trøndelag og Innherred under kommuneoversikten. I oversikten forholder vi oss til tallene fra kommunene.

Nederst i denne saken finner du oversikt over sykehusinnleggelser ved Sykehuset Namsos og Sykehuset Levanger, samt oversikt over hvor mange i hver kommune som har fått covid-19-vaksine.