Krever firefelts E6 utenfor Steinkjer sentrum

NY E6: Frp-erne Tor Arne Johnsen, som sitter i stortingets transport- og kommunikasjonskomite (til høyre), Terje Settenøy og Kristoffer Vikan mener det er på høy tid å legge E6 utenfor Steinkjer sentrum. Nå mener Johansen det er mulig å få Steinkjer-prosjektet inn på Nasjonal transportplan.

NY E6: Frp-erne Tor Arne Johnsen, som sitter i stortingets transport- og kommunikasjonskomite (til høyre), Terje Settenøy og Kristoffer Vikan mener det er på høy tid å legge E6 utenfor Steinkjer sentrum. Nå mener Johansen det er mulig å få Steinkjer-prosjektet inn på Nasjonal transportplan. Foto:

– Dagens E6-standard gjennom Steinkjer er dårlig og lite fremtidsrettet. Vi vil bygge ny firefelts E6 utenfor sentrumsområdet, og den skal forhåpentlig stå ferdig til 2030.

DEL

Det sier Tor Andre Johnsen (Frp) i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite. Gjennom kommende forhandlinger med regjeringspartiene om ny Nasjonal transportplan (NTP) tror han det er mulig få Steinkjer-prosjektet inn på planen.

– Vi ønsker å forlenge strekningen som i dag heter Åsen – Mære, til å ta hele strekningen fra Åsen til Asphaugen, og bygge den som en firefelts E6. Dessuten vil vi at hele prosjektet overføres fra Statens vegvesen til Nye veier som har sagt at de ønsker å bygge ut mer E6. Målet om ti år er at trafikantene kan kjøre ut på en firefelts E6 på Asphaugen og kjøre på en firefelts veg helt til Oslo, sier Johnsen.

E6 bort fra sentrum

– Det betyr at de sju rundkjøringene på E6 gjennom Steinkjer skal bort?

– Ja, de hører ikke hjemme på en E6 i dag, ikke gir det flyt i trafikken heller. Jeg tror det er flertall i befolkningen for å legge E6 utenfor sentrum, erfaringene viser i alle fall at det er en vellykket strategi andre steder i landet. Det vil også redusere antall trafikkulykker, sier Johnsen, og legger til at det viser seg at byer og tettsteder som får lagt E6 utenfor sentrumsområdene opplever økt bosetting og handel.

– Dere satt i regjering fra 2013 og fram til februar i år, og hadde samferdselsministeren. Hvorfor er ikke dette gjort tidligere?

– I løpet av disse årene har vi gjort veldig mye på veg, faktisk så mye at vi ikke har klart mer. Etter at vi fikk etablert Nye veier er det bygd mye mer veg enn tidligere, til en mye rimeligere penge. Nå ønsker vi et historisk løft for å bygge ut infrastrukturen en gang for alle, sier Johansen.

Ville ha E6 utenfor sentrum

Da E6-kampen sto på som verst for 23 år siden, var det bare Frp og Venstre som ønsket vegen lagt utenfor sentrum. Den kampen tar gjerne Kristoffer Vikan (Frp) på nytt.

– Det var veldig lite fremtidsrettet å bygge gjennom sentrum. Det største og beste klima- og miljøtiltaket som kan gjøres på Steinkjer i dag, er å legge E6 utenfor sentrum. Da slipper vi både køer og trailere som blir stående i køene og slippe ut klimagasser, sier Vikan.

– Tror du innbyggerne på Steinkjer er enige med Frp her?

– Jeg tror folk er positive til det, i forståelse med at vi er avhengige av omverden for å få varer ut og inn av byen. Jeg tror egentlig at ingen setter pris på den vegen vi har i dag, sier Vikan.

Viktigst for Frp

Ifølge fylkespolitiker Terje Settenøy er prosjektet med å få lagt E6 utenfor Steinkjer sentrum, det viktigste for fylkespartiet. Det har han spilt inn til Johnsen under hans besøk i Nord-Trøndelag onsdag. Deretter kommer Lakseveg Nord, fra Rørvik til Gartland, på prioriteringslista.

– Vi tok opp dette allerede for to år siden; ny E6 fra Åsen til Asphaugen, der vegen legges øst for Rungstadvatnet. Det vil bety mye for både næringsliv og vegfarende, sier Settenøy, som ser for seg at en stor del av en eventuell ny E6 kan gå i tunnel forbi Steinkjer.

– Hvorfor er det viktig at ny E6 bygges helt til Asphaugen?

– Asphaugen er et trafikknutepunkt, der både Namdalen og trafikk fra Fosen møtes. Per i dag er det viktig at vi får en firefelts veg dit. lenger nord trenger vi ikke det foreløpig, mener Settenøy.

Artikkeltags