Kimen kulturhus vant årets tilgjengelighetspris

Fylkesordfører Pål Sæther Eiden delte i dag ut fylkeskommunens «Pris for god universell utforming» til Kimen kulturhus i Stjørdal.

Prisdryss. Fra venstre: Torstein Inderhaug, Jomar Ertsgaard, begge Kimen, fylkesordfø-rer Pål Sæther Eiden og Arve Harald Nordahl fra Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag.  Foto: Privat

Kultur

I en pressemelding fra Nord-Trøndelag fylkeskommune står det at Kimen blir årets vinner av flere årsaker.

– Gjennom å ha universell utforming og tilgjengelig på dagsordenen i planleggings- og byggefasen ble det sikret at flest mulig i dag kan benytte og sette pris på kulturbygget, står det i meldingen.

– Viktige hensyn er ivaretatt med hensyn til tilgjengelighet for alle. Her kan nevnes arkeringskjeller med 16 handicapplasser, heis direkte inn i kulturhuset og stellerom for voksne.

Deles ut for bedrede livsvilkår

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag deler hvert år ut «Pris for god universell utforming».

Prisen deles ut til noen som har gjort en stor innsats for å bedre funksjonshemmedes livsvilkår.