Filmregissør Marte Hallem mener hun ikke fikk støtte til Verdal-dokumentar fra kommunestyreledelsen

– Siden vi startet arbeidet med denne filmen, har jeg ikke en eneste gang hørt hverken ordfører eller rådmann uttalt seg positivt om prosjektet, og jeg har heller ikke hverken sett eller hørt dem vist interesse, skriver Hallem i et langt innlegg på Facebook torsdag.

Regissør Marte Hallem  Foto: Harald Sæterøy

Kultur

Innlegget kommer i etterkant av et intervju med avisa Innherred (krever innlogging). Der hevder Hallem at kommuneledelsen har vist null interesse for filmprosjektet helt fra starten.

Fikk avslag

– Jeg har jobbet med finansiering på dette prosjektet i i tre år. Helt siden starten har jeg forsøkt å få med kommunen på laget, men de har vært svært skeptisk og uttalt som «dette er vi ferdig med», «vi er skeptiske til hva dette vil ha å si for omdømmet til Verdal kommune», hevder Hallem overfor avisa.

Hun tok dermed kontakt med fylkeskommunen og NAV, som ifølge Hallem ville være med på prosjektet. Saken måtte behandles av kommuneledelsen, noe som endte med avslag.

I 2016 fikk hun kommunens underskrift på prosjektet og fikk dermed 50 000 kroner i støtte av fylkeskommunen.

– Fin film

Ordfører i Verdal Bjørn Iversen kjenner seg ikke igjen i det Hallem beskriver. Etter en visning på rådhuset, som ifølge Hallem kom i stand på eget initiativ, skal Iversen ha vært svært skeptisk til hva denne filmen vil kunne gjøre med omdømmet til kommunen. Til Innherred kommenterer han:

– Det jeg sa etter visningen var at det er en alvorlig men samtidig fin film som belyser deler av et ungdomsmiljø. Jeg sa også at det filmen ikke viser, og som jeg tror hadde gjort den enda sterkere, er hvordan samfunnet reiste seg etter denne perioden.

Hallem svarer på dette i Facebook-kommentaren (som du for øvrig kan lese i sin helhet nederst i saken):

– Ordføreren sier han kunne tenkt seg en mer utfyllende film som i større grad tar for seg de positive ting som har skjedd fram til i dag. Om kommunen hadde gitt penger og vist interesse på samme måte som de andre støttegiverne i prosjektet, hadde vi hatt midler nok til å lage en lengre film. Vi har opptak med mange flere personer, også flere ansatte fra kommunen, men det ble ikke plass til å ha dem med. I forhold til tiden og budsjettet vi hadde, var det riktig for oss å lage en ungdomsskildring av et miljø, framført av mennesker som ikke har snakket høyt om denne perioden i mediene før.

Fulle saler

Innherred skriver at over 2000 personer har sett filmen. Det er Hallem veldig fornøyd med.

– Det er veldig fint. Jeg er letta for at dette ble såpass godt mottatt i lokalsamfunnet. Jeg bor jo her, tenker å gjøre det videre også, og er glad i bygda mi, skriver hun i en SMS til Trønder-Avisa.

Under kan du lese Marte Hallems Facebook-innlegg i sin helhet. Det har i skrivende stund 640 likerklikk og er delt 83 ganger:

«Jeg hadde ikke tenkt å henge meg mer opp i dette, men når jeg blir oppringt av en journalist fra Innherred som kan fortelle at ordføreren i et intervju med henne har framhevet sin positive holdning og bidrag til støtte til dokumentaren vår, da klarte jeg ikke holde meg lenger. Dette blir nok en litt lang facebookoppdatering, men jeg har følgende å si:

- Kommunen har ikke brukt en krone fra sitt eget budsjett til dette. Jeg har hatt dialog med dem flere ganger over flere år, men de har ikke villet støtte prosjektet. Vi gikk derfor til Fylkesmannen, som uttalte seg svært positivt til filmen, og vi fikk signaler på at det kunne være mulig å få 200 000 kroner derifra. De kunne imidlertid ikke gi støtte direkte til en privat aktør, så vi måtte få med kommunen på laget. NAV Verdal var også positive, men kommuneledelsen sa nei. Etter mye fram og tilbake fikk jeg hjelp til å bearbeide kommuneledelsen, de tok opp saken på nytt, og satte til slutt sitt navnetrekk på søknaden. Da hadde det gått veldig lang tid, ledelsen hadde vist svært liten interesse for prosjektet, og vi fikk kun 50 000 fra Fylkesmannen. Det høres kanskje mye ut, men i et budsjett på omkring 1 million kroner, er det ikke mye. Det er kostbart å lage film. Vi lever av dette, det er ikke en hobby for oss. I forhold til antallet mailer, møter og innsats for å få med kommunen på laget, var ikke summen vi fikk til slutt, verdt strevet.

- Ordføreren sier han kunne tenkt seg en mer utfyllende film som i større grad tar for seg de positive ting som har skjedd fram til i dag. Om kommunen hadde gitt penger og vist interesse på samme måte som de andre støttegiverne i prosjektet, hadde vi hatt midler nok til å lage en lengre film. Vi har opptak med mange flere personer, også flere ansatte fra kommunen, men det ble ikke plass til å ha dem med. Ifht tiden og budsjettet vi hadde, var det riktig for oss å lage en ungdomsskildring av et miljø, framført av mennesker som ikke har snakket høyt om denne perioden i mediene før. De er stemmer offentligheten ikke har hørt på den måten de nå prater. Det syntes vi var viktigere enn å framheve hvor flink kommunen har vært de ti siste årene. Min personlige mening er at det viktigste nå, er å sørge for at lignende tilstander ikke utvikler seg igjen, samt å vise respekt for en stor mengde av vår befolkning som ikke føler de har fått hverken tilstrekkelig med oppfølging eller hjelp til å bearbeide sorg. Det har også vært viktig for oss å vise en kollektiv respekt for dem som er borte.

- Siden vi startet arbeidet med denne filmen, har jeg ikke en eneste gang hørt hverken ordfører eller rådmann uttalt seg positivt om prosjektet, og jeg har heller ikke hverken sett eller hørt dem vist interesse. Visningen på kommunehuset i forkant av premiere var det jeg som tok initiativ, da jeg syntes det var på sin plass at kommuneledelsen visste hva dette prosjektet gikk ut på før vi skulle arrangere en pårørendesamling med opp imot 200 pårørende i salen. Kommuneledelsens reaksjoner på filmen, får de selv svare for, men mitt hovedinntrykk etter visningen var ikke at de viste hverken stor interesse eller positiv holdning da heller. Det gjorde imidlertid mange av deres ansatte samt politikerkollegaer, og det var veldig fint å få tilbakemeldinger fra disse. Ansatte på rusavdelingen ble også med FMS og laget en samling på rådhuset i etterkant av pårørendevisningen, noe vi satte stor pris på- stor takk til dere!

- Det er greit at kommuneledelsen er negativ til et prosjekt, men da må de ikke gå til pressen i etterkant og framheve at de har vært positiv og gitt støtte. Kanskje har de vært redd for hvordan dette ville bli for verdalssamfunnet, og det er fair enough, men framhev da ikke at dette er noe dere har backet opp. Det har dere ikke.

- Min tanke har hele tiden vært at dette prosjektet skal kunne bygge noen broer mellom folk i Verdal, bidra til større åpenhet, få oss til å føle på et fellesskap og et felles fokus på medmenneskelige verdier. Om folk føler seg sett og hørt og ivaretatt, vil de også ha det bedre i et lokalsamfunn, og dermed bli bedre ambassadører for egen kommune. Det vil på sikt gi kommunen et bedre omdømme da innbyggerne blir bedre ambassadører for stedet de bor på. I etterkant av pårørendevisningen og av de andre visningene som har vært, har jeg kun fått positive ord og takkemeldinger fra pårørende og venner. Det betyr selvsagt ikke at alle mennesker synes det er flott at vi gjør dette, men det har vært overveldende mange takk å få. Det tar jeg som et tegn på at verdalingene har forstått hva vi ønsket med dette. Og jeg tror også at de fleste mener at dette er en del av vår forhistorie det er lurt å snakke om. Dem som syntes det har vært for vanskelig, har vi latt være i fred og ikke trengt oss på.

- I tillegg til avslag til selve filmprosjektet, fikk jeg for noen dager siden også avslag på en søknad inn til regionalt næringsfond angående prosjektmidler til å utvikle en turné med visning av filmen samt foredrag. Regionalt næringsfond administreres av folk i og omkring kommuneledelsen, og vedtaket er fattet av administrativ beslutningsgruppe tilknyttet kommuneledelsen. Begrunnelsen er at prosjektet er konkurransevridende og at jeg ikke er førstegangsetablerer. Jeg kan ikke forstå at en foredragsturné knyttet til dette prosjektet kan være spesielt konkurransevridende, og jeg synes det er synd om ikke allerede etablerte næringsaktører skal kunne søke prosjektstøtte. For meg blir det nærliggende å tro at det er nok et tegn på at kommuneledelsen i Verdal ikke er spesielt positive til dette prosjektet, men vi får håpe jeg tar feil.

Jeg skal komme meg ut på veien med dette prosjektet uansett, men jeg er ferdig med å søke støtte hos ledelsen i kommunen. Det er ikke verdt det. Og det er sikkert ”politisk uklokt” av meg å legge meg ut med ledere på denne måten, men det kjenner jeg at jeg er ferdig med å bry meg om.

Det var det jeg ville si. Jeg kommer ikke til å kommentere dette mer nå. Og jeg oppfordrer til saklighet i kommentarfeltet, uten personsjikane.

Takk.

Hilsen Marte»