Ingen friske kulturpenger til Nord-Trøndelag

Stor skuffelse i Saemien Sijte

Null i oppstartspenger til det sørsamiske senteret i Snåsa.

Birgitta Fossum, direktør ved Saemien Sijte, er skuffet over at regjeringen ikke har satt av penger til bygging av det sørsamiske senteret. 

Kultur

– Vi forventet at regjeringen nå ville bevilge midler til å starte byggingen av det nye Saemien Sijte. Etter siste runde med nedskalering og tilpassede skisser på et nytt bygg hadde vi tro på prosjektet nå skulle fullføres, sier en skuffet Birgitta Fossum, direktør ved Saemien Sijte i en pressemelding.