Disse fikk priser av Levanger kommune

Ble avgjort i driftskommiteen i dag.

Stor glede: Leder Lene Stamnes (t.v.) i Levanger Musikkforening ble rørt for kulturprisen og ble gratulert av kultursjef Guri Marjane Sivertsen i Levanger kommune.  Foto: Per-Magne Midjo

Bidragsyter: Levanger Musikkforening spiller ofte for publikum i Levanger. Her fra en konsert i Sjøparken. 

Kulturstipend: Christina Fagerkind fikk Levanger kommunes kulturstipend på 10.000 kroner.  Foto: Ellen Marie Stølan

Kultur

Levanger kommune har onsdag bestemt hvem som får kulturprisen, ildsjelprisen, frivilligprisen samt kommunens kulturstipend.

Kulturprisen

De nominerte til kulturprisen var Levanger Musikkforening, Jarle Aabakken, Erling Neergård, Aashild Bjørgum Øwre, Bymuseet i Levanger, Toralf Lund, Liv Sofie Kjønstad, Åshild O. Wesche Selmer m.fl., Ann-Kristin Alstad Reinås, Malvin Torsvik, Hans Marschhäuse. Det var førstnevnte som til slutt fikk prisen.

Kulturprisen for 2017 tildeles altså Levanger Musikkforening.

– Jeg er så glad på foreningens vegne. I år er det 125 år siden vi ble etablert. Så vet jeg at mange foreslo oss. Dette er en gledens dag, sa Lene Stamnes, leder for musikkforeningen, da det ble klart at Levanger Musikkforening får kulturprisen.

Arbeidsgruppas innstilling lyder som følger:

«Levanger Musikkforening ble stiftet i 1892 og har i 125 år gledet mange med sin musikk. Korpset har i «alle» år stilt opp med musikk på merkedager som 1. og 17. mai, Marsimartnan, kulturuka og utallige andre arrangement. Korpset har gjennom årene holdt mange konserter til glede for befolkningen. Levanger Musikkforening har således vært en betydelig kulturfaktor i Levanger. Levanger Musikkforening har, sammen med andre, arrangert den tradisjonsrike førjulskonserten i Levanger kirke, en konsert svært mange har satt stor pris på. Levanger Musikkforening har arbeidet for samarbeid og fellesskap med andre korps i kommunen gjennom sitt initiativ til prosjektet "Janitsjar til tusen". Dette samarbeidet er senere videreført av Korpsforum i Levanger og det har betydd mye for rekrutteringen til korpsmusikken i Levanger.

For sin store og markante innsats på kulturfronten mener vi at Levanger Musikkforening fortjener Levanger kommunes kulturpris for 2017.»

Ildsjelprisen

Til ildsjelprisen var det kommet inn åtte forslag da fristen gikk ut. De som var foreslått var Ann Cathrin Fossum, Jens Kristensen,  Sturla Lorås, Sverre Olav Matberg, Erling Neergård, Ann-Kristin Alstad Reinås, Malvin Torsvik, Jan Johnsen Aarvik.

Komiteen endte med å tildele ildsjelprisen er til Jens Kristensen, noe som begrunnes med det følgende:

«I over 35 år har Jens Kristensen vist stor engasjement og lagt inn masse arbeid i Førjulsmartnan, Marsimartnan, Fakkeltoget, Sommermartnan, Torgfesten, byens sommerblomster og julegatetenninga. Det er tusenvis av innbyggere i Levanger og i nabokommuner som deltar i og gleder seg til sånne arrangementer, som er som er kjennetegn til Levanger. Det er viktig å vise at vi setter pris på folk som frivillig sprer glede og aktivt gjør det mulig å gjennomføre kulturelle tilbud, som er unikt for Levanger, for alle i kommunen.»

Frivilligprisen

Også for frivilligprisen kom det inn flere forslag. De foreslåtte var Frol Sanitetslag, Solveig og Tore Haugan, Ingrun Lunnan og Trygve Mykkelbost.

Frivilligprisen går i år til Frol Sanitetslag. Dette begrunnes slik:

«Frol sanitetsforening har i 111 år drevet med frivillig arbeid innenfor helse- og sosialområdet med vekt på kvinners helse og livsvilkår.

Frol sanitetsforening har i mange år drevet strikkekafe for asylsøkerkvinner i Levanger. Hver onsdag gjennom hele året kommer 3-4 kvinner fra foreningen til frivilligsentralens lokaler for å skape trivsel og bedre livskvalitet for kvinner i en utfordrende livssituasjon. Kafeen driver med langt mer enn strikking. Norsk tradisjonell matlaging eller mat fra kvinnenes opprinnelsesland står ofte på programmet, bærturer med påfølgende sylting og turer med kulturelt innslag. Strikkekafeen pakker hvert år julegaver som sendes til Estland og produserer gjennom hele året ulike produkter som gis til Rødkløverhusets julemesse, her inngår også julebakst. Norsk språktrening er i hovedfokus under alle samlingene.

Vi kan nevne flere av Frol sanitetsforenings aktiviteter:

  • Kafe på LBAS 3 tirsdager hver måned
  • Juletrefest, påskefest og hagevert på LBAS
  • Julemesse
  • Arrangement for russen – lov å si nei
  • Kvinnehelsedag
  • Kvinnedag – tema: vold mot kvinner
  • Underholdning på sykehuset
  • Torgdag
  • Fastelavensris
  • Tilskudd til fotpleie

Pengene Frol sanitetsforening får inn gjennom frivillig arbeid gir økonomisk støtte til arbeid for kvinner, barn og unge. Vi mener at innsatsen fra som Frol sanitetsforening bidrar til en bedre hverdag for veldig mange og de fortjener Levanger kommunes frivilligpris.»

Kulturstipendet

Levanger kommunes kulturstipend fikk inn tre søknader. Disse kom fra Brynjar Lien Aune, Paul Sirum og Christina Fagerkind.

Det var sistnevnte som fikk stipendet, og tildelingen av kulturstipendet til Christina Fakerkind begrunnes slik:

Kulturstipendet begrunnes slik: «I sin søknad viser Christine Fagerkind til mastergradsstudiet ved nord universitetet i Levanger, jobben som frilans musikker/vokalist, sangpedagog og dirigent og hva stipendet skal brukes til. Blant de tre gode søkere finner kulturpriskomiteen, enstemmig, hennes søknad mest relevant og gir konkret forklaring på hvordan stipendet skal hjelp for å få bedre vilkår og inntekt på jobb og i studiet.»