Driftskomiteen i Levanger kommune innstilte i dag på bygging av ny kino

Driftskomiteen i Levanger kommune innstilte i dag på bygging av ny kino i Levanger – mot én stemme - Stig Ove Sommervoll (Ap)

FASADE: Slik ser en av de mulige fasadene ut på det nye biblioteket og kinoen i Levanger. Hvordan det til slutt vil se ut, avgjøres etter en arkitektkonkurranse. Skisse: arnstad-heggenhougen-hage 

Kultur

Saken går nå videre til formannskapet 27. juni, før det endelige vedtaket blir gjort av kommunestyret 5. september. Innstillingen, vedtatt av dritfskomiteen, i møte på Ytterøy onsdag, ble som følger: