Evy Kasseth Røsten tildelt Verran kommunes kulturpris

Fikk prisen for sin betydning for å løfte frem gruvesamfunnet.

SPENNENDE: Evy Kasseth Røsten i Malm under forberedelsene til «Eplene i Messehagen».  Foto: Ellen Marie Stølan

Kultur

– Hun har satt Malm og Verran på kartet gjennom sitt levende engasjement for gruvesamfunnet og alt det har ført med seg. Hennes bidrag har ført til ringer i vann og vist at det gamle gruveområdet kan bidra til å skape nye næringer gjennom kultur.