Fra to til 101 forslag til Fylkeskulturprisen

Kun to forslag kom inn til Trøndelag fylkes- kommunes aller første kulturpris. Da fristen ble utsatt, strømmet det på med nye forslag.

Fylkesråd May Britt Lagesen. 

Kultur

– Nå har vi fått inn 101 forslag. Veldig gledelig. Det var godt at det ble satt søkelys på dette, satt ny frist og gjort dette kjent via alle våre kanaler. Det ble opprinnelig ikke gjort, sier hovedutvalgsleder for kultur i Trøndelag fylke, May Britt Lagesen (Ap).