Ordførerne om fordelingen av kulturpriser til kvinner og menn:

– Ikke vært flinke nok

Verdalsordfører Bjørn Iversen mener at kulturprisfordelingen er nok et bevis på at likestillingen ikke har nådd fram, og at kjønnsperspektivet må løftes i dette arbeidet.

Skeivt bilde: Ordførerne i Verdal og Levanger, Bjørn Iversen (t.v.) og Robert Svarva, er ikke imponert over fordelingen av kulturpriser når de får tallene svart på hvitt. – Det er mange hensyn å ta, og vi har ikke vært flinke nok, sier Iversen. 

Kultur

– Det er en åpenbar skjevfordeling, som ikke er bra. Dette føyer seg inn i rekken av bevis på at likestillingen fortsatt ikke har nådd fram. Jeg tror alle vi som har å gjøre med denne type priser trenger å løfte dette perspektivet. Det er mange hensyn å ta, og vi har ikke vært flink nok. Det ligger et ansvar hos alle som har innflytelse i prosessen, inkludert meg selv, sier ordfører i Verdal, Bjørn Iversen (Ap), om fordelingen av kulturpriser til menn og kvinner.